• ZBIÓR OBSERWACJI

  ZBIÓR OBSERWACJI

  • 0 Comment
  • 13 Views
  • 0 Like

  ZBIÓR OBSERWACJI Standardowo używanym wyjaśnieniem jest twierdzenie, że istnieją alternatywne systemy w mózgu, które są przystosowa­ne do „obsługi” różnych sygnałów wejściowych, każdy z nich jest stały, o niezmiennej budowie, i może być włączany i wyłą­czany przez zmieniające się sygnały. Rezultaty badań pokazują jednak, że zmienność funkcjonowania map neuronowych nie jest dyskretna czy dwuwartościowa, lecz raczej […]

  Read more
 • Przyswajanie języka

  Przyswajanie języka

  • 0 Comment
  • 6 Views
  • 0 Like

  Przyswajanie języka Rodzina jest najbardziej autentyczną więzią wspólnotową, a tym samym, najbardziej bezpośrednią formą etyczności. Hegel określa rodzinę jako naturalnego ducha etycznego. Rodzina jest bezpo­średnią, naturalnąjednością, w której panuje oparty na uczuciach altruizm. Stanowi ona organiczną jedność opartą na bezpośred­niości stosunków jednostkowych osób, ofiarujących sobie mi­łość, troskę i oddanie. Rodzina nie jest całkowicie odseparowa­ną od […]

  Read more
 • NAUKA NIE OGRANICZA

  NAUKA NIE OGRANICZA

  • 0 Comment
  • 17 Views
  • 0 Like

  NAUKA NIE OGRANICZA Nauka ta nie ogranicza się jedynie do wąskiej sfery relacji człowieka z kościołem, ale powiązana jest z szer­szymi zjawiskami ogólnohistorycznymi, przede wszystkim zaś z procesem realizowania się wolności. Reformacja religijna jest związana ze świeckim procesem emancypacji jednostki i tworzy całościowe zjawisko społeczno-historyczne. Hegel podnosi wiele aspektów „zepsucia” kościoła i zatrace­nia przez niego […]

  Read more
 • FUNKCJE OPISU

  FUNKCJE OPISU

  • 0 Comment
  • 11 Views
  • 0 Like

  FUNKCJE OPISU Funkcje te przedstawimy w formie specjalnych konfiguracji semantycznych, które są nadrzędne względem konfiguracji semantycznych, będących reprezentacją znaczeń poszczególnych zdań.Funkcji „opisu” odpowiada zatem następująca konfiguracja.Konfiguracje te zawierają następujące komponenty semanty­czne: NARZĘDZIE***,, MÓWIĄCY*, JĘZYK*, WIEDZIEĆ^, ROBIĆ*, oraz SŁUCHACZ*. NARZĘDZIE*^ znaczy tyle, co „X użyje Y w celu X”. Zdanie pełni zatem funkcję „opisu” wtedy, gdy […]

  Read more
 • OPIS WYPOWIEDZI

  OPIS WYPOWIEDZI

  • 0 Comment
  • 10 Views
  • 0 Like

  OPIS WYPOWIEDZI Jeśli ktoś mówi Obiecuję, że przyjdę, zdanie to znaczy, że mówiący przyjdzieiże jego wypowiedź należy uważać za obiet­nicę. Natomiast, jeśli ktoś mówi Przyjdź!, chce przez to po­wiedzieć, że zdanie Przychodzisz należy uważać za polecenie.Jeśli ktoś mówi Jan je, jednocześnie daje do zrozumienia, że zdanie Jan je należy uważać za informację lub opis.Gruber (1967a) […]

  Read more
 • v

  v

  • 0 Comment
  • 6 Views
  • 0 Like

  OPISANY AKT Jednakże mówiąc Jem nadawca opisuje akt jedzenia, którego sam dokonuje, innymi słowy, w treści wypowiedzianego zdania kryje się czasownik performatywny, mimo że nie zostaje on zle- ksykalizowany i pozostaje jedynie w płaszczyźnie abstrakcji. Ściślej mówiąc, u podstaw wszystkich zdań oznajmujących leży określona struktura semantyczna, która w przybliżeniu odpo­wiada znaczeniu czasowników oświadczać, mówić, stwier­dzać […]

  Read more
 • PEŁNIEJSZA REPREZENTACJA STRUKTURY

  PEŁNIEJSZA REPREZENTACJA STRUKTURY

  • 0 Comment
  • 6 Views
  • 0 Like

  PEŁNIEJSZA REPREZENTACJA STRUKTURY Ist­nieje na przykład możliwość, że Claudia zawsze używa skład­nika NARZĘDZIE w połączeniu ze składnikami MÓWIĄCY i JĘZYK, które odgrywają rolę pierwszego i drugiego argumen­tu, i że dopiero później uczy się, iż argumenty te mogą być wypełnione jakimś innym materiałem semantycznym. Twierdzimy natomiast, że większość wypowiedzi Claudii to zda­nia zawierające konfigurację semantyczną, odpowiadającą […]

  Read more
 • PRZYJĘCIE MODELU

  PRZYJĘCIE MODELU

  • 0 Comment
  • 6 Views
  • 0 Like

  PRZYJĘCIE MODELU Włączenie struktur performatywnych do przyjętego modelu po­zwala na podjęcie próby wyjaśnienia użycia wołacza, który często pojawia się w wypowiedziach Claudii, a który przy in­nych założeniach okazuje się trudny do interpretacji. Wołacz można w gruncie rzeczy uważać za leksykalizację materiału semantycznego, który wypełnia pierwszy argument kompo­nentów WIEDZIEĆ lub ROBIĆ w konfiguracjach „opisu” i „żądania”. […]

  Read more
 • PSYCHOLINGWISTYKA ROZWOJOWA

  PSYCHOLINGWISTYKA ROZWOJOWA

  • 0 Comment
  • 8 Views
  • 0 Like

  PSYCHOLINGWISTYKA ROZWOJOWA Psycholingwista współpracujący z J. Piagetem słyszy często pytania: Jakie jest miejsce języka w teorii Piageta? Czy jego teoria rozwoju poznania stwarza ramy dla ujęcia problematyki przyswajania języka? Czy istniejo piagetowska epistemologia językaY Trudno jest dać bezpośrednią odpowiedź na te py­tania, tym bardziej że nieliczne artykuły, któro Piaget napi­sał na temat języka, dotyczą niemal […]

  Read more
 • Kruszywo

  Kruszywo

  • 0 Comment
  • 11 Views
  • 0 Like

  Kruszywo Kruszywo jest elementem wypełniającym mieszankę betonową pochodzenia mineralnego o ziarnach otoczakowych lub łamanych, których wielkość spełnia wymagania dotyczące produkcji betonu. Od ilości oraz rodzaju użytego w mieszance kruszywa zależy ilość spoiwa potrzebna do wypełnienia pustych przestrzenia między ziarnami. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Kruszywo cechuje się niską ceną w stosunku […]

  Read more
 • Pompy ciepła

  Pompy ciepła

  • 0 Comment
  • 9 Views
  • 0 Like

  Pompy ciepła Pompy ciepła W ubiegłych latach energią geotermalną interesowano się w takich przypadkach gdy zasoby wód lub par znajdowały się na głębokościach nie przekraczających 3 km, przy czym ich złoża miały ograniczoną objętość (podobnie jak w przypadku złóż ropy naftowej). W ostatnim czasie zainteresowanie energią geotermalną znacznie wzrosło, a to za sprawą użycia pomp […]

  Read more
 • Popioły krzemionkowe

  Popioły krzemionkowe

  • 0 Comment
  • 3 Views
  • 0 Like

  Popioły krzemionkowe Popioły krzemionkowe W skład popiołów krzemionkowych wchodzą takie składniki jak kwarc, hematyt, mulit. Charakteryzują się stosunkowo wysoką zawartością krzemionki, która może przekraczać nawet 20%. Co wpływa na dobrą aktywność pucolanową popiołów, dzięki czemu mogą być z powodzeniem stosowane jako dodatki pucolanowe do cementów i betonów, o czym świadczą przeprowadzone badania, popioły krzemionkowo – […]

  Read more
 • Problemy wychowawcze z przedszkolakami

  Problemy wychowawcze z przedszkolakami

  • 0 Comment
  • 50 Views
  • 0 Like

  Problemy wychowawcze z przedszkolakami Dzięki w wieku 3-5 lat często sprawiają problemy wychowawcze swoim rodzicom – zazwyczaj są to problemy związane z ich zachowaniem. Często zdarza się, że problemy rozpoczynają się tuż po posłaniu dziecka do przedszkola. Dziecko w tym wieku próbuje swoich sił w stawianiu “na swoim”. Najczęściej ma to związek z niedostawaniem tego, […]

  Read more
 • Pierwsze dni w przedszkolu

  Pierwsze dni w przedszkolu

  • 0 Comment
  • 17 Views
  • 0 Like

  Pierwsze dni w przedszkolu Pierwsze dni w przedszkolu mogą być tak samo stresujące dla dziecka jak i jego rodziców. Nic w tym dziwnego – to olbrzymia zmiana nie tylko w życiu dziecka, ale w dotychczasowej organizacji dnia oraz wychowaniu dziecka. Jak przygotować się do tego ważnego dnia? Ważne jest, aby dziecko było świadome zmian, które […]

  Read more
 • Nauka w przedszkolu

  Nauka w przedszkolu

  • 0 Comment
  • 35 Views
  • 0 Like

  Nauka w przedszkolu Nauka i socjalizacja dziecka ma miejsce już od pierwszych miesięcy jego życia. Wiadomym jest, że podczas pierwszych miesięcy jest to nauka chwytania przedmiotów, później kolejno: przewracania się na brzuch, plecy, nauka siadania, raczkowania, stania i kolejno chodzenia. Nauka w przedszkolu stawia przede wszystkim na rozwój intelektualny dziecka: już od najmłodszych grup wymaga […]

  Read more
 • Nauczanie wczesnoszkolne – klasy 1-3

  Nauczanie wczesnoszkolne – klasy 1-3

  • 0 Comment
  • 51 Views
  • 0 Like

  Nauczanie wczesnoszkolne – klasy 1-3 Nauczanie wczesnoszkolne, zwane bardziej profesjonalnie nauczaniem zintegrowanym, obejmuje nauczanie w klasach 1-3 w szkołach podstawowych i obejmuje dzieci w wieku 7-10 lat. Najprościej mówiąc, jest to program mający na celu łagodne przejście z etapu nauczania przedszkolnego i przygotowanie dzieci do nauczania szkolnego. Obecnie w nauczaniu wczesnoszkolnym, w przeciwieństwie do programu […]

  Read more
 • System edukacji w Polsce

  System edukacji w Polsce

  • 0 Comment
  • 12 Views
  • 0 Like

  System edukacji w Polsce Szkoła to temat, który w każdym w nas wzbudza większe lub mniejsze emocje. Przecież przez ten etap musi przejść każdy z nas. Na przestrzeni wielu lat polska szkoła przeszła wiele zmian i w efekcie nie przypomina już tej szkoły, do której chodziło się na przykład dwadzieścia lat temu. Obecnie nauka w […]

  Read more
 • Nauka pływania dla dzieci

  Nauka pływania dla dzieci

  • 0 Comment
  • 26 Views
  • 1 Like

  Nauka pływania dla dzieci Naukę pływania dzieci powinny rozpocząć jak najwcześniej ze względu na to, że są bardziej odważne i szybko uczą się bardzo szybko. Zajęcia na basenie są wprowadzane przez szkoły już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ale możemy też indywidualnie zapisać dziecko na basen. Są specjalne ośrodki w których wyspecjalizowana kadra instruktorska uczy […]

  Read more
 • Różnica wieku między rodzeństwem

  Różnica wieku między rodzeństwem

  • 0 Comment
  • 26 Views
  • 0 Like

  Różnica wieku między rodzeństwem Czy zastanawialiście się kiedyś, jaka jest najodpowiedniejsza różnica lat między dziećmi? Oczywiście zakładając, że macie w planach drugie dziecko, a może i trzecie 🙂 Jedna z teorii głosi, że najlepiej mieć dzieci „jedno po drugim”, co w praktyce oznacza jakieś 2 lata przerwy. Druga , że taką optymalną przerwą jest 4-5 […]

  Read more
 • Babcia, niania czy przedszkole

  Babcia, niania czy przedszkole

  • 0 Comment
  • 21 Views
  • 0 Like

  Babcia, niania czy przedszkole W pierwszej części pisaliśmy o instytucji babci oraz ogólnie o instytucji niani. Zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem. Inaczej sprawa wygląda gdy chcemy skorzystać z usług wyspecjalizowanych agencji, zajmujących się opieką nad dziećmi. Tutaj możemy mówić raczej o guwernantce z wykształceniem pedagogicznym, muzycznym i znajomością języków obcych. Wbrew pozorom takie […]

  Read more