Edukacja pozaszkolna

Edukacja pozaszkolna
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

rp_nauka28.jpgKształcenie dzieci i młodzieży odbywa się nie tylko w przedszkolach i szkołach. Ważną rolę w tym zakresie odgrywa również edukacja pozaszkolna. Realizowana jest ona w domach kultury, szkołach i ogniskach muzycznych, klubach sportowych, szkołach baletowych i językowych oraz na wszelkiego rodzaju kursach.

Edukacja pozaszkolna ma na celu rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, poszerzanie zakresu ich wiedzy i umiejętności. Znaczącą rolę odgrywają tu osiedlowe ośrodki kultury, oferujące szeroki zakres zajęć: plastycznych, muzycznych, modelarskich, tanecznych i wokalnych.

Szczególną formą jest edukacja pozaszkolna realizowana przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Ich rolą jest nie tylko diagnostyka i poradnictwo ale również prowadzone są tam zajęcia kompensacyjno -wyrównawcze i reedukacyjne. Są one ukierunkowane na eliminowanie deficytów rozwojowych, które bywają przyczyną trudności w nauce, jak również doskonalenie u dzieci funkcji poznawczych. Jest to potrzebne do tego aby ich edukacja przebiegała w sposób harmonijny.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author