FUNKCJE OPISU

FUNKCJE OPISU
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

FUNKCJE OPISU

Funkcje te przedstawimy w formie specjalnych konfiguracji semantycznych, które są nadrzędne względem konfiguracji semantycznych, będących reprezentacją znaczeń poszczególnych zdań.Funkcji „opisu” odpowiada zatem następująca konfiguracja.Konfiguracje te zawierają następujące komponenty semanty­czne: NARZĘDZIE***,, MÓWIĄCY*, JĘZYK*, WIEDZIEĆ^, ROBIĆ*, oraz SŁUCHACZ*. NARZĘDZIE*^ znaczy tyle, co „X użyje Y w celu X”. Zdanie pełni zatem funkcję „opisu” wtedy, gdy „mówiący używa języka po to, aby słuchacz do­wiedział się X”, zaś funkcję „żądania”, gdy „mówiący używa języka po to, aby słuchacz zrobił X”. Nie chcemy przez to powiedzieć, że wszystkie wymienione komponenty są całko­wicie wyodrębnione w kompetencji semantycznej Claudii.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author