Kruszywo

Kruszywo
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Kruszywo Kruszywo jest elementem wypełniającym mieszankę betonową pochodzenia mineralnego o ziarnach otoczakowych lub łamanych, których wielkość spełnia wymagania dotyczące produkcji betonu. Od ilości oraz rodzaju użytego w mieszance kruszywa zależy ilość spoiwa potrzebna do wypełnienia pustych przestrzenia między ziarnami. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? Kruszywo cechuje się niską ceną w stosunku do spoiwa co powoduje dążenie, aby w betonie umieścić jak najwięcej kruszywa. Przeciętna wartość kruszywa w betonie wacha się od 60 do 75% dlatego rodzaj użytego kruszywa ma tak wielki wpływ na właściwości fizyczno-mechaniczne mieszanki betonowej. Woda zarobowa jest niezbędnym składnikiem mieszanki betonowej, dodana do mieszanki cementu i kruszywa umożliwia proces wiązania oraz nadaje mieszance odpowiednią konsystencje. Najlepszą i najczęściej stosowaną wodą zarobową jest woda pitna, która może być używana bez przeprowadzania badań, w przypadku braku wody pitnej można stosować czyste wody powierzchniowe – rzeczne, ze stawów, jezior oraz czyste wody gruntowe. O przydatności wody do użycia decydują właściwości chemiczne. Ponadto, woda nie powinna wykazywać zabarwienia, zapachu gnilnego ani zawierać żadnej zawiesiny. Powyżej wymienione czynniki mogą prowadzić do zmiany procesu wiązania, obniżenia końcowej wytrzymałości betonu oraz tworzenie szkodliwych związków będących przyczyną korozji betonu. Domieszki są substancjami dodawanymi w ilości nie większej niż 5% w stosunku do masy cementu. Chociaż nie są jednym z głównych składników mieszanki betonowej, to odgrywają w niej ważną rolę i są coraz częściej stosowane w wielu krajach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że użycie domieszek poprawia właściwości fizyczne mieszanki betonowej i stwardniałego betonu oraz pozwala na betonowanie w warunkach, których wcześniej było to utrudnione lub niemożliwe.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author