Nauczanie wczesnoszkolne – klasy 1-3

Nauczanie wczesnoszkolne – klasy 1-3
1 vote, 5.00 avg. rating (89% score)

Nauczanie wczesnoszkolne – klasy 1-3

Nauczanie wczesnoszkolne, zwane bardziej profesjonalnie nauczaniem zintegrowanym, obejmuje nauczanie w klasach 1-3 w szkołach podstawowych i obejmuje dzieci w wieku 7-10 lat. Najprościej mówiąc, jest to program mający na celu łagodne przejście z etapu nauczania przedszkolnego i przygotowanie dzieci do nauczania szkolnego. Obecnie w nauczaniu wczesnoszkolnym, w przeciwieństwie do programu nauczania sprzed kilkunastu lat, nie ma wyodrębnionych poszczególnych przedmiotów. Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych, a ich przebieg określa i moderuje sam nauczyciel. Mogą być to zajęcia plastyczne połączone z poznawaniem poszczególnych technik plastycznych), jak również zajęcia humanistyczne – tutaj oczywiście obowiązkowa jest nauka liter, nauka czytania. Nauka liter najczęściej również przeprowadzana jest w formie pół-nauki, pół-zabawy. Dzieci zapoznają się z krótkimi wierszykami, a sama nauka przebiega w miłej atmosferze. Dzieci zachęcane są do uczestnictwa w zajęciach, uczą się jednak coraz większej dyscypliny podczas zajęć. W kształceniu wczesnoszkolnym nie stosuje się ocen punktowych – dzieci dostają najczęściej uśmiechnięte lub smutne buzie za określone zadania – są one jasnym sygnałem czy zadanie zostało wykonane poprawnie, czy też nie. Wiele pedagogów nie jest zgodnych, czy system ten jest odpowiedni dla małych dzieci. Dodatkowo nauczyciele sami określają czas na zabawę oraz czas na naukę – nauczanie wczesnoszkolne powinno harmonijnie łączyć te dwa typy spędzania czasu. Zajęcia w klasach I-III trwają najczęściej do południa. Rodzice mają obowiązek przyprowadzić i osobiście odebrać dziecko ze szkoły podczas pierwszego roku trwania nauczania.

About the author