NAUKA NIE OGRANICZA

NAUKA NIE OGRANICZA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

NAUKA NIE OGRANICZA

Nauka ta nie ogranicza się jedynie do wąskiej sfery relacji człowieka z kościołem, ale powiązana jest z szer­szymi zjawiskami ogólnohistorycznymi, przede wszystkim zaś z procesem realizowania się wolności. Reformacja religijna jest związana ze świeckim procesem emancypacji jednostki i tworzy całościowe zjawisko społeczno-historyczne. Hegel podnosi wiele aspektów „zepsucia” kościoła i zatrace­nia przez niego potęgi duchowej na rzecz potęgi duchownej. Sens reformacji ujmuje w następujący sposób: „I to jest istotna treść Reformacji: człowiek jest sam przez siebie przeznaczony do tego, by być wolnym”. Zmiany i różnice pomiędzy prote­stantyzmem a katolicyzmem są wynikiem zakwestionowania okre­ślonej wizji chrześcijaństwa; autorytetu kościoła (w to miejsce pojawia się Biblia), jego tradycji i dotychczasowej struktury. Hegel charakteryzuje kościół (szeroko komentując strukturę i dzieje kościoła średniowiecznego), przytaczając szereg szcze­gółów historyczno-doktrynalnych.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author