PEŁNIEJSZA REPREZENTACJA STRUKTURY

PEŁNIEJSZA REPREZENTACJA STRUKTURY
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

PEŁNIEJSZA REPREZENTACJA STRUKTURY

Ist­nieje na przykład możliwość, że Claudia zawsze używa skład­nika NARZĘDZIE w połączeniu ze składnikami MÓWIĄCY i JĘZYK, które odgrywają rolę pierwszego i drugiego argumen­tu, i że dopiero później uczy się, iż argumenty te mogą być wypełnione jakimś innym materiałem semantycznym. Twierdzimy natomiast, że większość wypowiedzi Claudii to zda­nia zawierające konfigurację semantyczną, odpowiadającą fun­kcji „opisu” lub „żądania”. Możemy zatem przedstawić pełniejszą reprezentację struktury 324 semantycznej zdań (b) i (c).Oznacza on, że nic jest pewne, czy osobą, której Clau­dia przedstawia swój opis sytuacji, jest jej matka czy też ona sama. Nierzadko okazuje się, że wypowiedzi Claudii peł­niące funkcję „opisu” służą do opisania sytuacji lub nazwania przedmiotu wyłącznie na użytek samej Claudii.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author