PRZYJĘCIE MODELU

PRZYJĘCIE MODELU
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

PRZYJĘCIE MODELU

Włączenie struktur performatywnych do przyjętego modelu po­zwala na podjęcie próby wyjaśnienia użycia wołacza, który często pojawia się w wypowiedziach Claudii, a który przy in­nych założeniach okazuje się trudny do interpretacji. Wołacz można w gruncie rzeczy uważać za leksykalizację materiału semantycznego, który wypełnia pierwszy argument kompo­nentów WIEDZIEĆ lub ROBIĆ w konfiguracjach „opisu” i „żądania”. Celem powyższych rozważań było wykazanie, iż w okresie, w którym prowadzono badania nad językiem Claudii, struktura semantyczna leżąca u podstaw wypowiadanych, przez dziecko zdań zawierała predykat z niezbędnymi argumentami w postaci fraz nominalnych oraz superstrukturę performatywną. Ogólny charakter konfiguracji semantycznych leksykalizowanych przez dziecko nie ulega w ciągu badanego okresu żadnym zmianom.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author