Przyswajanie języka

Przyswajanie języka
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Przyswajanie języka

Rodzina jest najbardziej autentyczną więzią wspólnotową, a tym samym, najbardziej bezpośrednią formą etyczności. Hegel określa rodzinę jako naturalnego ducha etycznego. Rodzina jest bezpo­średnią, naturalnąjednością, w której panuje oparty na uczuciach altruizm. Stanowi ona organiczną jedność opartą na bezpośred­niości stosunków jednostkowych osób, ofiarujących sobie mi­łość, troskę i oddanie. Rodzina nie jest całkowicie odseparowa­ną od życia społecznego prywatnością. Pozostaje, co prawda, najbardziej bezpośrednią formą etyczności, nie będąc jednak wspólnotą wrogą zasadzie indywidualizmu czy zasadom praw­nym. Koncepcja etyczności odnosi się także do korporacji – „dru­giego etycznego źródła państwa”. Jednak jej pierwszym źró­dłem i jej najbardziej podstawową postacią jest rodzina, gdzie bezpośrednia postać etyczności manifestuje się w sposób najbar­dziej naturalny.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author