PSYCHOLINGWISTYKA ROZWOJOWA

PSYCHOLINGWISTYKA ROZWOJOWA
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

PSYCHOLINGWISTYKA ROZWOJOWA

Psycholingwista współpracujący z J. Piagetem słyszy często pytania: Jakie jest miejsce języka w teorii Piageta? Czy jego teoria rozwoju poznania stwarza ramy dla ujęcia problematyki przyswajania języka? Czy istniejo piagetowska epistemologia językaY Trudno jest dać bezpośrednią odpowiedź na te py­tania, tym bardziej że nieliczne artykuły, któro Piaget napi­sał na temat języka, dotyczą niemal wyłącznic języka jako czyn­nika rozwoju, przy czym odnosi się wrażenie, że Piaget pisał te prace jakby z oporami (jeden z artykułów zaczyna się od słów: „U aurait fallu me poser cette ąuesiion a une epoąue ou…” — „trzeba było postawić mi to pytanie w okresie, gdy…”; 1963), a wczesna praca Piageta Le langage et la pensee chez Venfant (1923) dotyczy w znacznie większym stopniu „la pensee” niż „le langage.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author