v

v
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

OPISANY AKT

Jednakże mówiąc Jem nadawca opisuje akt jedzenia, którego sam dokonuje, innymi słowy, w treści wypowiedzianego zdania kryje się czasownik performatywny, mimo że nie zostaje on zle- ksykalizowany i pozostaje jedynie w płaszczyźnie abstrakcji. Ściślej mówiąc, u podstaw wszystkich zdań oznajmujących leży określona struktura semantyczna, która w przybliżeniu odpo­wiada znaczeniu czasowników oświadczać, mówić, stwier­dzać (Eoss, 1970).Tym, co określiliśmy wcześniej jako funkcje zdań wypowia­danych przez Claudię, są właśnie te performatywne struktury semantyczne, które mogą — ale nie muszą — zostać zleksyka- lizowane. Struktura performatywna nie wnosi do zdania, któro wprowadza, żadnych nowych treści; wskazuje jedynie, w jaki sposób należy daną wypowiedź traktować, tj. określa jej funkcję.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author