Zoohigiena

Zoohigiena
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Do okresowych zabiegów zoohigienicznych buduje się baseny dezynfekcyjne, niekiedy pod wiatą. Dezynfekcji dokonuje się, kąpiąc owce w basenie z płynem odkażającym. Koszary służą do uniemożliwienia bezpośredniego kontaktu owiec świeżo odkażonych, jeszcze mokrych, z nie odkażonymi. W gospodarstwach specjalistycznych można stosować komorę do masowej dezynfekcji owiec. Jest to pomieszczenie z urządzeniem natryskowym, przez które przepędza się zwierzęta. Kilkadziesiąt dysz natryskowych rozpyla ciecz dezynfekcyjną. Wydajność urządzenia wynosi 200 owiec na godzinę. Ochrona sanitarna fermy wymaga, aby przy wjeździe na fermę była śluza dezynfekcyjną z myjnią i wanny dezynfekcyjne do mycia i odkażania pojazdów mechanicznych. Przed wejściami do budynków inwentarskich należy zakładać maty dezynfekcyjne. W programie zabudowy fermowej należy przewidywać pomieszczenia dla owiec wymagających specjalnej pielęgnacji. Wielkość budynku należy przewidywać dla 1% obsady fermy. Urządzenia wewnętrzne są analogiczne jak w owczarni uniwersalnej. Odpowiednio do potrzeb wydziela się lasami kojczyki dla zwierząt trzymanych pojedynczo lub w niewielkich grupach.

Pozostałe artykuły o nauce:

About the author